Besplatna knjižnica - Nove knjige

Izazovi socijalnog rada s pojedincem - Urbanac, Kristina

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Urbanac, Kristina
ISBN: 9531801347
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2006
VELIČINA: 7,14

Izazovi socijalnog rada s pojedincem Knjigu možete preuzeti nakon besplatne registracije

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Umijeće socijalnog radnika se sastoji u tome da s korisnikom pokrene proces planiranih promjena, primjenjujući pritom svoja znanja i vještine. Proces planiranih promjena je serija interakcija između korisnika i socijalnog radnika usmjerena na zajednički odabran i dogovoreni cilj. Tijekom posljednjih godina pokazalo se da stavljanje “problema” u fokus procesa “troši” od svih njegovih sudionika previše energije i vremena koje bi bilo djelotvornije upotrijebiti za aktiviranje korisnikovih i okolinskih resursa te kreiranje novih perspektiva i rješenja u budućnosti. Iz recenzijaU knjizi autorica na nadahnut i uvjerljiv način u suvremeni socijalni rad Hrvatske uvodi nove koncepcije, primjerice, samozagovaranje i zagovaranje, protudiskriminacijsku praksu, radikalni socijalni rad i slično. U skladu sa suvremeno koncipiranim sadržajem, knjiga je i suvremeno pisana, što se oglada i u organizaciji samog teksta koji nakon svakog poglavlja ima pitanja koja su poticaj za razmišljanje i raspravu. Riječ je o prvoj knjizi ovakve vrste u nas, koja uspostavlja nove standarde u stručnoj literaturi u području socijalnog rada. Knjiga po svojoj kvalitete i značaju sadržaja koja se odnosi na proces planiranih promjena neće biti samo vrijedno štivo studentima socijalnog rada, jer je riječ o knjizi koju bi trebao pročitati i koristiti svaki socijalni radnik kao i ostali djelatnici u sustavu socijalne skrbi. (prof. dr. sc. Marina Ajduković) Nekoliko značajnijih tematskih područja u ovom djelu posebno sadržajno obogaćuju socijalni rad u Hrvatskoj. U prvom redu riječ je o sistemskom pristupu razumijevanju i provođenju socijalnog rada, koji autorica preuzima kao temeljni teorijski i praktični okvir. Iako taj pristup u socijalnom radu nije nov (…), u ovoj je knjizi prvi put sustavno prikazan u kontekstu socijalnog rada. Autorica kao temeljni postupak u socijalnom radu s pojedincem uvodi pojam proces planiranih promjena, umjesto dosadašnjeg procesa rješavanja problema, čime je ne samo pojmovno naglašena bit novog pristupa socijalnom radu, u kojemu je posebno značajno načelo osnaživanja i sudjelovanja korisnika. Ovo je zapravo knjiga o socijalnom radu koja na vrlo zanimljiv način, uz postavljanje širokog teorijskog okvira i detaljan prikaz konkretnih načina provedbe, odgovara na pitanja što je socijalni rad, kako se provodi i s kojim ciljevima. (doc. dr. sc. Branka Sladović Franz) Knjiga u sebi sadrži nekoliko bitnih kvaliteta: prije svega to je tekst koji je teorijski i praktično potpuno u skladu sa suvremenim poimanjem socijalnog rada u svijetu. Nadalje, tema koju obrađuje je vrijedna već zbog same činjenice što u Hrvatskoj postoji veliki nedostatak literature s ovog područja, kao i zbog toga što se autorica odlučuje za model pisanja koji kombinira teorijski pogled s praktičnim uputama za rad proizašlim iz konkretnih praktičnih situacija iskusnih socijalnih radnika. Organizacija teksta omogućuje čitatelju ne samo da usvoji vrlo zanimljive informacije iz povijesnih i suvremenih dijelova teorije socijalnog rada nego i da stalno kritički promišlja o njima već tijekom samog čitanja. (doc. dr. sc. Nino Žganec)