Besplatna knjižnica - Nove knjige

Hrvatski frazemi od glave do pete - Kovačević, Barbara

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Kovačević, Barbara
ISBN: 9789536637601
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2012
VELIČINA: 3,40

Svi oni Kovačević, Barbara Knjiga koju možete pročitati i preuzeti kod nas

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke i njihova praktična primjena pri analizi jednoga zatvorenog frazeološkog fonda. Analiza se temelji nakorpusu od 734 frazema hrvatskoga je­zika koji sadržavaju barem jednu somatsku sastavnicu, tj. dio (ljudskoga) tijela. Uz promatranje strukturnih i sintaktičkih obilježja somatskih frazema te njihove paradigmatičnosti i varijantnosti donosi se i opsežna semantička analiza koja je ukazala na bitna svojstva somatskih frazema s obzirom na njihov stupanj desemantizacije, motivaciju i podrijetlo. Budući da svi somatski frazemi pripadaju užoj frazeologiji, kod svih je provedena djelomična ili potpuna desemantizacija, a pri oblikovanju frazemskoga značenja veliku je ulogu odigrala i tradicionalna simbolika pojedinih dijelova ljudskoga tijela. Osim simbolike, pri frazeologizaciji bila je važna i slika koju čovjek ima o pojedinim dijelovima tijela i njihovim funkcijama. Somatski su frazemi u ovoj knjizi razvrstani u 209 koncepata, a najbrojniju skupinu čine frazemi koji opisuju ljudske osobine te ljudsko ponašanje i međuljudske odnose. U analiziranome korpusu frazema pojavljuju se 72 somatizma, a najbrojniji su frazemi sa somatskim sastavnicama: glava, ruka, oko, srce i noga. Na kraju knjige donosi se rječnik hrvatskih somatskih frazema s pripadajućim oprimjerenim konceptima.