Besplatna knjižnica - Nove knjige

Načela ekonomike prometa - Pupavac, Drago

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Pupavac, Drago
ISBN: 9789536911370
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2009
VELIČINA: 6,79

Možete ga pronaći ovdje Načela ekonomike prometa knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

U siječnju godine 2009. u izdanju Veleučilišta u Rijeci izašla je knjiga profesora dr.sc. Drage Pupavca s naslovom “Načela ekonomike prometa”. Ukupan opseg teksta iznosi 247 stranica B-5 formata. Osim predgovora naslovljenog, “Gdje je nestao optimizam?”, uvoda, poveće bibliografije, popisa tablica (57),grafikona (30), shema (15), fotografi ja (1), zemljovida (11), pedantno sačinjenog kazala pojmova i kratke bilješke o autoru, knjiga sadrži i devet poglavlja u kojima autor izlaže osnovna načela ekonomike prometa. Na svršetku dvadesetoga stoljeća, točnije u posljednja dva desetljeća toga stoljeća, promet ponovo izbija u prvi plan zanimanja ekonomista diljem svijeta. Zahvaljujući procesu deregulacije prometnih sustava, otvoriti će se slični procesi i u drugim dijelovima mikro-, makro- i globalnoga gospodarskoga sustava, započet će proces deregulacije i slijedit će privatizacija i liberalizacija, a time će se iz osnova promijeniti gospodarski i politički zemljovid svijeta. Drugi razlog povećanoga zanimanja za istraživanje ekonomskih specifičnosti prometa proizlazi za okoliš zbog negativnih učinaka odvijanja prometnih djelatnosti, ili zbog činjenice da razvijene i nerazvijene države izdvajaju sve veći dio bruto domaćega proizvoda za otklanjanje šteta, kojima je promet najveći uzročnik.Ekonomika prometa jednako kao i druge specijalističke ekonomike, predstavlja kombinaciju statističkih podataka, poučnih priča i alata za analizu. Priče o prometnim poduzećima ili uspješnim prometnim menadžerima obično su najzanimljiviji dio studija, ali one služe jedino i isključivo da bi ilustrirale primjenu ekonomskih načela. Ekonomika prometa ne bavi se, primjerice, određivanjem najboljih marketinških odluka koje bi zrakoplovne kompanije morale donijeti da bi povećale broj putnika na određenoj relaciji, nego se bave proučavanjem uvjeta konkurencije u zračnom prometu i definiranjem općih ekonomskih načela. Takve su informacije osnova za vođenje prometne politike, točnije je li potrebno i na koji način poticati konkurenciju u pojedinim granama prometa. U skladu s time postavljena je i misija ovoga visoko školskoga udžbenika i priručnika. Da bi se svrha knjige i ostvarila, nametnula se potreba da se problematika ekonomike prometa istraži i obradi u devet zaokruženih, logično raspodijeljenih i tematski povezanih dijelova. U prvome dijelu, “Uvodu”, daje se kratak povijesni pregled zanimanja ekonomista za izučavanje ekonomskih specifičnosti prometa.Drugi dio, s naslovom “Važnija obilježja ekonomike prometa i prometnog tržišta”, sastoji se od dva pod dijela: 1) teorijske determinante ekonomike prometa i 2) teorijske determinante prometnoga tržišta….