Besplatna knjižnica - Nove knjige

Novi prekršajni zakon i carinski zakon

EZIK: HRVATSKI
AUTOR:
ISBN: 9536957408
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2008
VELIČINA: 8,24

Nakon besplatne registracije imat ćete pristup ne samo knjigama, već i filmovima i glazbi.

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

ZBIRKA PROPISA (redakcijski pročišćeni tekstovi) PREKRŠAJNI ZAKON ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU CARINSKI ZAKON Sadržaj: PREKRŠAJNI ZAKON i ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRVI DIO MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE TEMELJNE ODREDBE PRIMJENA PREKRŠAJNOG PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE PREKRŠAJ KRIVNJA KAZNE I KAŽNJAVANJE MJERE UPOZORENJA ZAŠTITNE MJERE PRIMJENA PREKRŠAJNOG PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PRAVNIM OSOBAMA I S NJOM IZJEDNAČENIM SUBJEKTIMA PRIMJENA MATERIJALNOPRAVNIH ODREDBI OVOGA ZAKONA PREMA MALOLJETNIM POČINITELJIMA PREKRŠAJA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, REHABILITACIJA, PODACI IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE I PRAVNA POSLJEDICA OSUDE NADLEŽNOST SUDOVA I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE IZUZEĆE PODNESCI I ZAPISNICI ROKOVI I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I USPJEŠNO PROVOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEVI ODLUKE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU I NJIHOVO DONOŠENJE DOSTAVA ODLUKA, PODNESAKA I DOPISA TE RAZGLEDANJE SPISA IZVRŠENJE ODLUKA I OSTALE ODREDBE TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA PRESUDE PRESUDA PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI ŽURNI POSTUPAK POSTUPAK PREMA MALOLJETNIM POČINITELJIMA PREKRŠAJA PREKRŠAJNI NALOG OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG I NAPLATA NOVČANE KAZNE NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA OSTALI POSEBNI POSTUPCI I RADNJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA I. OSNOVNE ODREDBE II. OVLAŠTENJA ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA III. CESTE IV. PROMETNI ZNAKOVI V. PROMETNA PRAVILA VI. DUŽNOSTI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE VII. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA VIII. OGRANIČENJE PROMETA IX. VOZAČI X. VOZILA XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE – Članak 300. – Članak 310. ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU CARINSKI ZAKON