Besplatna knjižnica - Nove knjige

Melanom - Stanec, S.

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Stanec, S.
ISBN: 9531763100
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2006
VELIČINA: 12,24

Na našim stranicama pronaći ćete nove i popularne knjige za cijelu obitelj.

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Melanom je zloćudni tumor čija se učestalost kontinuirano povećava u cijelom svijetu. Najveća učestalost melanoma u svijetu bilježi se u Australiji i Novom Zelandu, a najmanja je u Japanu. Hrvatska spada u grupu zemalja sa srednjom incidencijom, koja se unatrag zadnjih 40 godina povećala za 310%, odnosno povećava se prosječno 7¬8% godišnje. Prema podatcima Hrvatskog registra za rak 2003. godine prijavljeno je 414 novih bolesnika oboljelih od te bolesti, a najveća se učestalost melanoma bilježi na području Zagreba, Zadra i Dubrovnika. Zabrinjavajući je i podatak da jc melanom odgovoran za 80% cjelokupnog mortalitcta od kožnih malignoma. U našoj je zemlji 2004. godinc umrlo 186 bolesnika oboljelih od te bolesti. Melanom je primarno bolest ljudi mlađe i srednje životne dobi s najvećom učestalosti u dobi od 40 do 45 godina. Iako je poznato da je najvažniji okolišni čimbenik u etiologiji melanoma upravo Sunčevo ultraljubičasto zračenje, u našoj se zemlji još uvijek ne pridaje dovoljno važnosti pravilnoj zaštiti od Sunca, te prevenciji i ranom otkrivanju melanoma. Ujedno, protokoli dijagnostike i liječenja, a posebno kontrolnih pregleda bolesnika s melanomom značajno se razlikuju u različitim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, pa je nerijetko bolesnik izložen neadekvatnom kirurškom zahvatu, a još češće mnogim laboratorijskim, te radiološkim pretragama koje nemaju znanstvenu, stručnu ni ekonomsku podlogu. U želji da se naglasi važnosti prevencije melanoma, te da se omogući da se u svim krajevima naše zemlje bolesnici oboljeli od melanoma tretiraju u skladu sa svjetski priznatim aktualnim pro¬tokolom, nastala je knjiga Melanom. Urednici knjige su doc. dr. sc. Sanda Stanec, te prof. dr. sc. Zdenko Stanec, specijalisti plastične kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. To je prva knjiga na hrvatskom jeziku koja pruža slikovit, detaljan i iscrpan prikaz te bolesti. Nastala je kao zajednički projekt 26-ero autora, specija¬lista različitih rnedicinskih područja, stručnjaka u dijagnostici ili liječenju melanoma koji multidisciplinarno sudjeluju u tretiranju ovih bolesnika. U svakom poglavlju u knjizi je uz vlastita iskustva dan i pregled zaključaka najnovijih svjetskih literaturnih navoda vezan uz određenu problematiku liječenja bolesnika s melanomom, tako da je knjiga aktualno štivo i u svjetskim razmjerima. Jednako tako knjiga može biti zanimljiva i bolesnicima ili obiteljima bolesnika oboljelih od ove bolesti. Poboljšanje prevencije melanoma i otkrivanje ove zloćudne bolesti u što ranijem stadiju osnovni je cilj koji se želi ostvariti ovom knjigom. Knjiga je podijeljena u šest dijelova. U prvom dijelu opisuje se razvoj liječenja melanoma kroz povijest, epidemiologija melanoma, prevencija, biologija, patogeneza i genetika melanoma, kao i klasifikacija mclanoma. Drugi dio knjige posvećen je kliničkim obilježjima i dijagnostičkim postupcima kod melanoma. Kirurško liječenje melanoma po stadijima detaljno je prikazano u trećem dijelu